پاسخ:
امام على علیه‏السلام :
بزرگترین افسوس در روز قیامت ، افسوس مردى است كه مالى را به ناروا گرد آورده و آن را براى كسى بر جاى گذاشته و او آن را در راه طاعت خداى سبحان خرج كرده باشد و بدان سبب به بهشت رود و او به دوزخ .

نهج البلاغه: حكمت429