هنگام كار با زبان HTML براي ساختن يك صفحه وب، به نام يا كد رنگ ها احتياج خواهيد داشت. با اين حال كد Hex يك رنگ به آساني يافت نمي شود. در اينجا تمامي كد و رنگهاي لازم براي ساختن يك صفحه وب را آورده ايم. براي مثال اگر مي خواهيد رنگ زمينه يك صفحه را قرمز قرار دهيد بايد اينگونه از كد ها استفاده كنيد: "bgcolor="#FF0000